โลกคือห้องเรียน อยากก้าวหน้าต้องก้าวหน้า อยากพัฒนาตัวเองต้องได้พัฒนา เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเพศ วัย วัน เวลา สถานที่ เรียนรู้ฝึกฝนทุกทักษะที่ต้องการเรียน ผ่านห้องเรียนออนไลน์ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนสี่เหลี่ยม สู่ห้องเรียนโลกกว้าง เรียนได้อิสระ ทุกที่ ทุกเวลา

ติดต่อเรา

เลขที่ 5 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
02-114-7222

© 2024 Codexlearndemo Domain