รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
10 hour
อายุคอร์สเรียน
unlimited
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

Kanya Rungfa

30 Course

English for business basic class 8

เรียนออนไลน์

Develop your skills with a very strong focus on your career. Are you a doctor? We will teach you different ways to describe pain. Interested in tourism? Learn how English speakers describe landmarks of cultural significance. There is no other Business English series in the world that can give you the focus you need and deserve to dramatically improve your career.At Modulo we understand that pursuing your dream job can be challenging, and we want to make that easier for you. We offer Interview preparation courses that can be integrated with any other business course to take you through, step-by-step, the most common interview questions asked. Never again will you have to feel nervous or unprepared going into an interview in English. You will know what to expect, and how to answer perfectly!

4,900.5 บาท
3 เดือน
1,824 บาท
10 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง