เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูน้ำ วาสนา

จบปริญญาโทสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ London School of Art ประเทศอังกฤษ

Advanced illustrator

คอร์สเรียนสด

สอนโดย : ครูน้ำ วาสนา

คอร์สการสอน illustrator เพื่อต่อยอดด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการทำงานด้านออกแบบแต่ต้องการคำแนะนำ และเทคนิคในการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายนี้ การเรียนการสอนเน้นเข้าใจงาน ครอบคลุมการออกแบบในทุกๆแบบ รวมถึงแนะนำการออกแบบเพื่อนำไปเป็นรายได้ในการขายในเว็บต่างๆ หลักสูตรนี้จำกัดนักเรียนเพียง 20 คนต่อการสอนของผู้สอน 1 คน เพื่อให้ผู้สอนสามารถสอนได้อย่างครอบคุม และเข้าถึงผู้เรียนทุกคน 

ราคา

3500 บาท15 วัน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง