เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูน้ำ วาสนา

จบปริญญาโทสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ London School of Art ประเทศอังกฤษ

Profile

ครูพลอย ณัฐมณ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ( University of Cambridge)

Basic Illustrator

คอร์สเรียนออนไลน์

สอนโดย : ครูน้ำ วาสนา ครูพลอย ณัฐมณ

เริ่ม : 3 พฤษภาคม 2018 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2019

illustrator เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในด้านการออกแบบ โดยผู้เรียนสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้จากการออกแบบได้มากมาย โดยหลักสูตรการสอนนี้จะเน้นพื้นฐานสำหรับใช้ตัวโปรแกรม เรียนรู้โครงสร้าง รวมถึงการออกแบบในขั้นเพื่อฐาน หลักสูตรการเรียนการสอนนี้รองรับสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน เนื้อหาเข้าใจง่าย เรียนสนุก เน้นการปฎิบัติงานจริง  

ราคา

2500 บาทไม่จำกัด
ฟรีไม่จำกัด
สำหรับ : ทุกคน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง